Friluftsdagene i Rennebu

Prosjekteier

RENNEBU FRIVILLIGSENTRAL

Tildelt sum

30000

Om prosjektet

Friluftsdagene i Rennebu arrangeres på slutten av juni og det er cirka 50 påmeldte barn og unge hvert år. I løpet av dagene gjennomføres det turer og friluftsaktiviteter, samt opplæring og utdanning om det å være i naturen. Førstehjelp og takling av nødsituasjoner er et viktig fokus.

Friluftsdagene er et samarbeid mellom flere frivillige organisasjoner: Rennebu frivillighetssentral og Rennebu Idrettslag, og kommunen, kulturskolen i Rennebu. Kulturskolen i Rennebu har som eneste kommune i landet friluftsliv som tilbud. Dette har ført til økt interesse for friluftsliv blant barn og unge, da pedagogene i kulturskolen også benyttes av frivillige organisasjoner til planlegging og gjennomføring.

Midlene fra søknaden vil benyttes til å anskaffe relevant og nødvendig turutstyr som hovedsaklig skal benyttes under friluftsdagene, men også kan benyttes i kulturskolens tilbud, og av frivillige organisasjoner forøvrig. Friluftslivtilbudet gjennomfører bl.a. to overnattingsturer i året.

Fylke

Sør-Trøndelag

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.