Friluftsliv for alle

Prosjekteier

ANKENES RØDE KORS HJELPEKORPS

Tildelt sum

39019

Om prosjektet

Ankenes Røde Kors Hjelpekorps ønsker å søke om midler for å etablere en fast aktivitet som tidligere har vært gjennomført sporadisk men grunnet manglende utstyr ikke har blitt etablert som fast aktivitet.

Sist gang dette ble gjennomført fikk 3 barn med ledsager bli med på tur til et forhåndsbestemt område hvor transport ble gjort med snøscooter. Ankenes Røde Kors ønsker å gjøre dette til et fast tilbud, samt ha muligheten til å invitere flere med på denne aktiviteten. Formålet er å gi barn som har begrensede muligheter til å være i naturen en mulighet til å komme seg ut på tur uten at økonomiske begrensninger skal være til hinder. Aktiviteten skal være uten kostnader for deltakere.
Prosjektet vil vi kalle Friluftsliv for alle og er i samarbeid med Ankenes skiklubb/Ankenes alpinklubb

Fylke

Nordland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.