Friluftslivsprosjektet-Oseberg FSLS

Prosjekteier

OSEBERG SPEIDERGRUPPE

Tildelt sum

130000

Om prosjektet

Speiderbevegelsen ved Oseberg Speidergruppe har lokalt i Tønsberg i snart 100 år vært en aktiv friluftsaktør for nærmiljøet. Vi vil med dette prosjektet kunne gi
et mye bedre tilbud både til nærmiljøet og på turer i fjern og nær. Vårt tur og teltutstyr er nedslitt og nye kanoer er en nødvendighet.

Dugnadsånden i vår lokale speidergruppe har ofte vært avhengig av motivasjonsfaktorer og visjoner om å gjøre ting «annerledes». Vi har derfor gjennom mange år knyttet til oss mange nettverk med andre frivillige aktører og samarbeidspartnere. Det vil derfor ikke kun være våre egne speidere som vil kunne benytte utstyret til utfart og friluftsliv.

Vi vil derfor bruke prosjektet aktivt til knytte til oss aktivt gamle ledere , tidligere speidere og andre interesserte som kan tenkes å bidra aktivt i Oseberg-FSLF.
Utsryret vi satser på er norske kvalitetsprodukter :(se vedlegg)
Telt- fra Hel-Sport AS
Kanoer fra Arne Hasle AS

Fylke

Buskerud

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.