Fritidsaktivitet for barn og unge på Sandsli i Bergen kommune

Prosjekteier

KODEKLUBBEN SANDSLI

Tildelt sum

43000

Om prosjektet

Kodeklubben Sandsli består av foreldre som på frivillig basis ønsker å
arbeide for at barn og unge skal lære å forstå og beherske sin egen rolle i et digitalt samfunn. Gjennom lekpregete aktiviteter vil de unge lære seg å programmere og se resultater av eget arbeid.

Kodeklubben tilbyr et vidt spekter av gratis kurs og aktiviteter for barn og unge i alderen 9-15 år. I samarbeid med Skranevatnet skole jobber vi aktivt for å øke andelen av elever og foreldre med innvandrerbakgrunn, som engasjerer seg i aktivitetene.

Kodeklubben stiller med kursholdere og har ordnet med gratis lokaler. For å kunne fortsette å være et gratis tilbud, søker vi herved om midler hos Gjensidigestiftelen til innkjøp av utstyr. Vedlagt ligger oversikt over planlagte aktiviteter for våren 2016 og budsjett for innkjøp av utstyr.

Fylke

Hordaland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.