Frivillig Frisk

Prosjekteier

Alvdal Frivilligsentral

Tildelt sum

78460

Om prosjektet

Vi starte prøveprosjekt i september 2015, men satser på å starte i full drift februar 2016

Målgruppa for dette er folk som er sykemeldt, og skal ut i jobb igjen, folk som er langtidssykemeldt, som har uførepensjon, og som kanskje strever med kosthold og vekt.
Ensomme og nye i bygda.
Folk som er i psykisk ubalanse, som kanskje har rusproblemer, og som i det hele tatt trenger en liten dytt bak. For det må nok både leger og folk på NAV være med å gi.

MEN det kan også være folk som er helt friske, og som vil være ressurspersoner i gruppa.
F.eks frivillige. OG ingen aldersgrenser. I det hele tatt må vi ha lite grenser når vi starter opp.
Dette prosjektet må ha rom for alle, også «orginalene»

Målsetting:
Lage et lavterskeltilbud i kommunen med fokus på fysisk aktivitet og sosialt samvær.
Forebygging.
Et tilbud hvor vi kan få ut de som ALDRI er med på noe.
Samarbeid med legekontor og NAV for å gi et tilbud til sykmeldte.
Øke mestringsfølelse og selvbildet hos deltakere.

Fylke

Hedmark

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.