Frivilligsentralens Tur og aktivitets gruppe

Prosjekteier

Frivilligssentralen Stjørdal

Tildelt sum

65000

Om prosjektet

Frivilligsentralen har et nært samarbeid med kommunen og vi jobber blant annet med integrering. Vi skal være med og ta imot 60 nye flyktninger neste år. Vi ønsker å lære disse mer om norske tradisjoner og gi et tilbud til de som ikke kan dra på turer og aktiviteter av andre grunner. Vi vet at idag er det mange barn som lever under fattigdomsgrensa og dette er noe vi ser og jobber med daglig. Vi vil med dette prosjektet bidra til at disse barna og familiene deres får gode opplevelser. Vi har arrangert flere slike turer og ser at turer og opplevelser skaper vennskap på tvers av kulturer og religion. Vi lærer av hverandre og får vist norske tradisjoner,samt lært mer om deres kultur. Vår erfaring er at dette forhindrer isolasjon og skaper trygghet, noe som gjør at overgangen til samfunnet og hverdagsliv blir enklere. Mange ser på dette som en god måte å få venner og vi ser at mange melder seg som frivillig hos oss etter turer og arrangement.

Fylke

Nord-Trøndelag

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.