FULL RULLE PÅ SKATEBOARD MED MER….

Prosjekteier

KONGSBERG ACTIONSPORTKLUBB

Tildelt sum

270000

Om prosjektet

Prosjektet er et samarbeid mellom Kongsberg Actionsportklubb og Kiwanis Club Kongsberg og Numedal. Målet er å gi barn og ungdom fra vanskelige kår de samme muligheter som andre. Tilhørighet, sosialt nettverk, fysisk utfoldelse og mestring er viktige elementer som bygges opp gjennom prosjektet. Deltakelse og engasjement gjennom frivillighet og på tvers av generasjonene skal danne et godt grunnlag for økt livskvalitet, god helse både fysisk som psykisk. Dette vil være et viktig fundament for det videre liv i vårt samfunn og med gode muligheter for å innta de sunne holdningene som kreves.

Fylke

Buskerud

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.