Lokale prosjekter

Sosial Arena

SVELGEN-BREMANGER RØDE KORS
50000

Les om Sosial Arena

Klubbhus/fleirbrukshus

LAVIK IDRETTSLAG
100000

Les om Klubbhus/fleirbrukshus

Innkjøp av ny snøscooter. Auka beredskap

VIKANE RØDE KORS
120000

Les om Innkjøp av ny snøscooter. Auka beredskap