Lokale prosjekter

Stårheimsparken

STÅRHEIM IDRETTSLAG
300000

Les om Stårheimsparken

Hinder-/aktivitetsløype

SELJE IDRETTSLAG
100000

Les om Hinder-/aktivitetsløype

Kjøp av utstyr til Reodor Klubben i Sunnfjord

REODORKLUBBEN SUNNFJORD
350000

Les om Kjøp av utstyr til Reodor Klubben i Sunnfjord

Klatrestativ/leikeapperat i fellesareal i Vieåsen

VIE GRANNELAG
125000

Les om Klatrestativ/leikeapperat i fellesareal i Vieåsen

Innkjøp av baneutstyr

FØRDE IDRETTSLAG
10500

Les om Innkjøp av baneutstyr

Bekledning og beredskapsutstyr til hundeførere

NORSKE REDNINGSHUNDER SUNNFJORD LAG
134252

Les om Bekledning og beredskapsutstyr til hundeførere

El-sykkel til Stadlandet Eldretun til bruk for bebuarane

STADT PENSJONISTLAG
25000

Les om El-sykkel til Stadlandet Eldretun til bruk for bebuarane

Turveg Løkja

HAUGEN OG DALEN BYGDEUTVIKLINGSLAG
113250

Les om Turveg Løkja

Gangvei / Tursti til aktivitetsområdet på Risnakken i Selje

TRIVSEL SELJE
235000

Les om Gangvei / Tursti til aktivitetsområdet på Risnakken i Selje

merking og skilting av nokre stiar/toppar på Askvollhalvøya

ASKVOLL OG HOLMEDAL IDRETTSLAG
19400

Les om merking og skilting av nokre stiar/toppar på Askvollhalvøya

Oppstart av turngruppe i Vikane idrettslag.

VIKANE IL
50000

Les om Oppstart av turngruppe i Vikane idrettslag.

Flerbruksområde for Heia il del 2

HEIA IDRETTSLAG
745318

Les om Flerbruksområde for Heia il del 2