Fysisk aktivitet/sosial inkludering for utsatte grupper

Prosjekteier

FRELSESARMEEN

Tildelt sum

210000

Om prosjektet

Ved hjelp av dugnadsinnsats og noe midler fra Frelsesarmeen og kommunen har vi i fire år nå hatt tilbud om gatefotball i Kongsvinger, og deltatt i NM. I sommer har vi også fanget opp noen enslige mindreårige asylsøkere/flyktninger.
Vi har nå avtalt møte med de ansvarlige på flyktningemottaket i Kongsvinger om et mer formalisert samarbeid. I tillegg ønsker vi å gi et tilbud til de nevnte målgrupper også i våre nabokommuner Nord-Odal, Sør-Odal, Eidskog, Grue og Åsnes. For å lykkes er vi helt avhengige av en mobil ballbinge, som er litt annerledes enn mange av dem som er blitt satt opp rundt omkring i Norge de senere år.
En slik ballbinge kan settes opp i løpet av 15-20 minutter. Prisen er dessverre så høy som 210.000 kroner. I tillegg kommer tilrettelegging og kunstgress som rulles ut. Vi har gode utsikter for å skaffe noe midler gjennom egeninnsats og lokale sponsorer, men dette utgjør per i dag bare en liten del av totalkostnaden.

Område

Aktivitetsutstyr

Fylke

Hedmark

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Aktivitetsutstyr

Aktivitetsutstyr til barn- og unge

STAD BYGDEHUS
43068

Les om Aktivitetsutstyr til barn- og unge

Opprettelse av BUA utlånssentral på Borgen i Asker

ASKER IDRETTSRÅD
450000

Les om Opprettelse av BUA utlånssentral på Borgen i Asker

Innkjøp av utstyr

LEVANGER HELSESPORTLAG
52125

Les om Innkjøp av utstyr

Kanoprosjekt Meling speidergruppe

MELING SPEIDERGRUPPE
110000

Les om Kanoprosjekt Meling speidergruppe

Kanotilhenger til aktiv speidergruppe .

1. ØYESTAD SPEIDERGRUPPE
110000

Les om Kanotilhenger til aktiv speidergruppe .

Utstyrslager – Aktiv fritid for ALLE

Strand Frivilligsentral
200000

Les om Utstyrslager – Aktiv fritid for ALLE