Fysisk vannaktivitet for ungdom på Agder

Prosjekteier

REDNINGSSELSKAPET - NORSK SELSKAB TIL SKIBBRUDNES REDNING

Tildelt sum

580000

Om prosjektet

RS arbeider med opplæring, lek og fysiske aktivitet av alle aldersgrupper, men i særdeleshet for barn og ungdom. Dette gjøres for at de skal tilegne seg kunnskap i båt- og sjøvett. Dette prosjektet er i hovedsak basert på lek og fysisk aktivitet ute på sjøen, men vil samtidig gi mulighet for kunnskap i båt/sjøvett, førstehjelp og sjømannskap. Det vil være pent for alle, uavhengig av sosial bakgrunn og økonomiske forhold, da det ikke er nødvendig for brukerne å investere i dyrt utstyr. Dette tilbudet er både inkluderende og flerkulturelt, og vil ha mulighet til å aktivisere ungdom som ikke tiltrekkes og blir fanget opp av de tradisjonelle idretter. Her er det en stor mulighet for samarbeid med andre lag og foreninger i Lillesand som driver med sjørettet aktivitet for ungdom. Dette er også i tråd med RS sin visjon «Ingen skal drukne».

Fylke

Aust-Agder

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.