Gamme/lavo til 15 personer

Prosjekteier

MARÅS 4H

Tildelt sum

15000

Om prosjektet

Ett av formålene er å ha lavo/gamme med oss på leir for å lage en naturlig samlingsplass for deltakerne . Vi vil og bruke den i ulike sammenhenger som «natt i naturen» og familiedag

Fylke

Hordaland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.