Gapahuk for fellesskapet

Prosjekteier

LØNSET IDRETTSLAG

Tildelt sum

34500

Om prosjektet

Vi har tenkt å sette opp en gapahuk på 4×4 meter i vinkel. Med sitteplasser og bålpanne. Denne er plassert i et lite skogholt ved en minnestein over Lønset gamle kirke og skiløypa. Det er en fin avstand fra sentrum/skole på Lønset og ønsker derfor at det blir større aktivitet med bruk av løypa alle årstider. Vi mener gapahuken bidrar til større bruk av terrenget og økt fysisk aktivitet blant folket. Den blir åpen for alle med fritt bruk.

Fylke

Sør-Trøndelag

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.