Gapahuk på Rødumsjordet

Prosjekteier

TURLØYPEKOMITEEN I GAUSDAL

Tildelt sum

15837

Om prosjektet

Vi har tilbud om å ta ned og sette opp ei fin løe som står i nærområdet.
Løa er i meget solid stand. Vi vil flytte den, sette den opp igjen, sette opp utedo, gjøre den tilgjengelig både vinter og sommer – vei så god at handikappede og folk på eldresenteret kan ta seg dit.(Sommerstid.)

Fylke

Oppland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.