Gapahuk-prosjektet på Krogs

Prosjekteier

1. SANDVOLLAN SPEIDERGRUPPE

Tildelt sum

29000

Om prosjektet

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Sandvollan speidergruppe, Framtid 4H og Sandvollan idrettslag hvor speidergruppa fungerer som prosjektansvarlig. Bakgrunnen for prosjektet er at disse 3 lagene mottok en minnegave som skulle brukes til noe ekstra. Vi vart fort enige om å bygge en stor gapahuk ved en gammel hoppbakke/akebakke på eiendommen Krogs – dette for å skape et godt utgangspunkt for nye aktiviteter og en fin samlingsplass – som også kan innby til overnatting for våre medlemmer og «familier på tur»!

Gapahuken er under oppføring, er fullfinansiert med minnegaven, bidrag fra andre lokale lag og dugnad – ferdig senhøsten 2015.

Vår søknad gjelder fullføring av gapahuk-området:
Våren 2016 må vi bygge utedo, kjøpe inn solide bord/benker og lage en trygg og solid bål/grillplass. Dette er helt nødvendig for at samlingsplassen skal fungere optimalt og samtidig være trygg og hygienisk.
Når dette kommer på plass vil plassen også bli attraktiv for både barnehagen og skolen.

Fylke

Nord-Trøndelag

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.