Generasjonsparken

Prosjekteier

STIFTELSEN AUR PRESTEGARD

Tildelt sum

365656

Om prosjektet

Mellom prestegården og sykehjemmet er det et gjengrodd område, vi har ryddet med hogst maskin nå, men mye gjenstår. Når området er klart vil vi anlegge trillesti fra parkeringsplassen og sykehjemmet, denne vil krysse tunet og det kan være aktuelt å fjerne » strømstolpen» og legge jordkabel for at stigningen på stien ikke skal bli for stor. Anlegge bocciabane Montere en hinderløype for små barn, plassere balansetrenings apparater for eldre. Lage en innhegning for dyr, anlegge en liten voll mot syd, og sette opp veiviser. Vi skal også sette i stand den gamle frukt og bærhagen slik at barna får innblikk i hva som var vanlige vekster i gamle dager. Vi har en fast utstilling som omhandler » husmorrollen i en selvbergingstid» denne inngår i den kulturelle skolesekken, og hagen vil være et bra supplement. Vi skal også plante ny vegetasjon, dette i samarbeid med kommunen og fylkeskommunen. jfr. byggetillatelsen.

Område

Byggeprosjekt

Fylke

Akershus

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Byggeprosjekt

Utvikling av Trontoppen med turstier, infotavler og skilting

TRONFJELL OPPLEVELSER
500000

Les om Utvikling av Trontoppen med turstier, infotavler og skilting

Ballbinge i Eivindvik

EIVINDVIK IDRETTSLAG
226268

Les om Ballbinge i Eivindvik

Ferdigstillelse av Kino på Holmlia

BARNE- OG UNGDOMSSENTERET PÅ HOLMLIA AS
436000

Les om Ferdigstillelse av Kino på Holmlia

Innleggen parkering.

BØ TURLAG
50000

Les om Innleggen parkering.

Frilufts- og aktivitetsområde ved Jostedal samfunnshus

JOSTEDAL BYGDELAG
160000

Les om Frilufts- og aktivitetsområde ved Jostedal samfunnshus

Blåbærhaugen Sykkelpark

HARSTAD CYKLEKLUBB (HCK)
500000

Les om Blåbærhaugen Sykkelpark