Gi trivsel og kunnskap til unge og eldre i Lørenskog

Prosjekteier

LIONS CLUB LØRENSKOG

Tildelt sum

725000

Om prosjektet

1.Syke, bo og behandling senter, demensforening – sosiale og fysiske aktiviteter, samt fokus på kosthold.
2.Kulturkafeen – gi barn og unge et trygt sted å være og tilrettelegge for konstruktive aktiviteter.
3.”Varmestua” – gi rusmisbrukere et inkluderende dagtilbud, hvor de får tilfredstilt primære behov.
4.”Tut og blæs” – funksjonshemmede opplever mestring og læring gjennom musikk, og sprer sin glede til befolkningen ved å avholde konserter.
5.Sykehusklovnene på Ahus – spre glede og håp til pasienter i en vanskelig situasjon.
6. Kunst på pasientrom og besøksrom på Ahus – skape trivsel, opplevelser og inspirasjon blandt pasienter og besøkende.
7.Et prøveprosjekt med 1 stk MOTiview ergometersykkel til sykehjem – gi eldre fysisk aktivitet.
8. Div andre prosjekter – se vedlegg

Fylke

Akershus

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.