Gode aktiviteter for barn og familier i Bydel Gamle Oslo

Prosjekteier

JOY - JOINT ORGANIZATION FOR YOUTH

Tildelt sum

416000

Om prosjektet

I BGO er andelen barn 0-17 år som bor i husholdning med lav inntekt, liten boplass og med enslige forsørgere høyere enn i landet forøvrig. JOY jobber for å skape meningsfulle lavterskel aktiviteter i bydelen som barn deler med foreldre og frivillige ungdom og voksne. Hvert år har JOY kontakt med 350-400 barn med foreldre i bydelen.

JOY søker å utvikle og videreføre 2 aktiviteter:
1. Båter til fritt utlån på Akerselva for befolkningen fra bydelen og andre som besøker bydelen. Vi har 4 båter som fritt lånes ut til gjennom Riverside ungdomshus. Vi søker midler for å kjøpe 3 nye båter, redningsvester, fiskeutstyr og 2 motorer. Båtene brukes idag av gj.snittlig 100 pers pr dag.

2. Hver år gjennomføres aktiviteter i skoleferier for familier. Barn og foreldre reiser til Tusenfryd, Lekeland, Rush mm. Vi ønsker å utvide tilbudet fra 200 barn til 350 barn. Vi søker om støtte til billetter til aktiviteter barna ønsker seg, samt delvis støtte til transportutgifter for store familier (5-8 barn).

Område

Sosial inkludering og mangfold

Fylke

Oslo

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Sosial inkludering og mangfold

AV1 kan motvirke sosial isolasjonLes om AV1 kan motvirke sosial isolasjon

Fargespill Østfold – etablering av Fargespillgruppe i Fredrikstad

FARGESPILL ØSTFOLD
300000

Les om Fargespill Østfold – etablering av Fargespillgruppe i Fredrikstad

Flerkulturelle aktivitetskvelder.

NESODDEN RØDE KORS
37000

Les om Flerkulturelle aktivitetskvelder.

Uniformasanskaffelse

ROMERIKE DRILLKORPS
37013

Les om Uniformasanskaffelse

Nytt anlegg for belysning i 2 utstillingsrom på Aur Prestegård

AURSKOG HØLAND KUNSTFORENING
20000

Les om Nytt anlegg for belysning i 2 utstillingsrom på Aur Prestegård

Kontingentkasser i Telemark

TELEMARK IDRETTSKRETS
500000

Les om Kontingentkasser i Telemark