Gode allianser- fysisk aktivitet for løslatte.

Prosjekteier

WAYBACK TRONDHEIM

Tildelt sum

250000

Om prosjektet

Tilbake fallet til Rus og kriminalitet for gjengangere (mer enn en dom fra før) er på over 60 % i løpet av 2 år etter løslatelse i hht til tall fra kriminalomsorgen. Utfordringen for mange i denne gruppen er manglende selvfølelse og rusfrie fellesskap. Det har vist seg at det må skapes allianser med andre som nå lever uten rus og kriminalitet. Disse alliansene skapes beste med personer de løslatte kan assosiere seg med. WayBack ønsker nå å bygge opp lavterskel aktivitetgrupper for denne målgruppen ledet av personer selv har erfaring , men som nå har kommet seg ut av dette. Vi ønsker å etablere enkle arenaer hvor medlemmene kan trene, ikke bare fysisk men viktigere, sosiale sammenhenger hvor rustfrihet er en forutsetning. Det siste er avgjørende iom at så godt som 90 % av målgruppa har et rusproblem.Vi arbeider nå for å etablere en turgruppe. (Alt fra kortere spaserturer i nærområdet til fjellturer på flere dager) sykkelgruppe, svømmegruppe og middags gruppe.

Fylke

Sør-Trøndelag

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.