GPS-sporing for sikkerhet, glede og nytte

Prosjekteier

TORPA IDRETTSLAG

Tildelt sum

150000

Om prosjektet

Det vil øke sikkerheten betraktelig hvis alle kjørere er utstyrt med GPS-sendere, slik at vi som organiserer løpet alltid vet hvor alle kjørere befinner seg. Det vil lette eventuelle leteaksjoner betraktelig.
Bonusen vil være at publikum, både i nærområdet, og de som følger løpet på avstand kontinuerlig kan holde seg oppdatert om status i løpet. GPS-utstyr vil søkes brukt i hele regionen.
Torpa Idrettslag arrangerer MUSH Synnfjell årlig. Å besitte GPS-sporingsutstyr til bruk en helg i året er lite rasjonell bruk av midler. Torpa IL/MUSH Synnfjell vil derfor søke å skape sambruk av utstyret med Gausdal trekkhundklubb (www.gausdaltrekkhundklubb.no) og Valdres trekkhundklubb.
Gausdal Trekkhundklubb arrangerer årlig sledehundløpene Gausdal Maraton og Svastum-løpet.
Torpa Idrettslag vil stå som eier av GPS-sporingsutstyret, men samarbeide med omkringsliggende klubber, slik at disse også kan benytte utstyret. Samarbeid sikrer kompetansen på bruk av utstyret.

Fylke

Oppland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.