Gratis tilbud om opplæring – Jolleseiling

Prosjekteier

EGERSUND SEILFORENING

Tildelt sum

150000

Om prosjektet

Vi ønsker å tilby seiling som aktivitet uten at dette skal koste ungdommen noe å delta. Vi har de siste årene investert mye penger i fasiliteter som klubbhus og seil joller og har i dag veldige gode forhold for opplæring både på land og på sjøen.

For oss er det imidlertid viktig at vi i tillegg til foreningens aktivitet for medlemmer også skal ha ett ukentlig tilbud om seiling for de som ikke allerede er i miljøet. Til dette ønsker vi å stille våre seil joller til disposisjon for ett fortsatt GRATIS tilbud til disse ungdommene.

Vi har også våtdrakter, redningsvester som også lånes gratis og legger stor vekt på at dette skal være ett lavterskel tilbud.

I tillegg tilbyr vi seiling som aktivitet for skoleklasser i distriktet noe vi ønsker å fortsette med. De siste årene har vi tatt imot 4-500 skole elever årlig.

Disse Gratis tilbudene er som nevnt GRATIS og gjennomføres av egne medlemmer på dugnad.

Vi mangler følgebåt til dette opplegget som det herved søkes om støtte til.

Område

Aktivitetsutstyr

Fylke

Rogaland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Aktivitetsutstyr

Aktivitetsutstyr til barn- og unge

STAD BYGDEHUS
43068

Les om Aktivitetsutstyr til barn- og unge

Opprettelse av BUA utlånssentral på Borgen i Asker

ASKER IDRETTSRÅD
450000

Les om Opprettelse av BUA utlånssentral på Borgen i Asker

Innkjøp av utstyr

LEVANGER HELSESPORTLAG
52125

Les om Innkjøp av utstyr

Kanoprosjekt Meling speidergruppe

MELING SPEIDERGRUPPE
110000

Les om Kanoprosjekt Meling speidergruppe

Kanotilhenger til aktiv speidergruppe .

1. ØYESTAD SPEIDERGRUPPE
110000

Les om Kanotilhenger til aktiv speidergruppe .

BUA Sør-Odal – utstyrssentral for gratis utlån av friluftsutstyr

Sør-Odal frivillighetssentral
100000

Les om BUA Sør-Odal – utstyrssentral for gratis utlån av friluftsutstyr