Gravdalen finneboplass, istandsetting for kursaktiviteter.

Prosjekteier

GRAVDALEN VENNEFORENING

Tildelt sum

43625

Om prosjektet

Se vedlegg med beskrivelse fra leder i foreningen Bjørg Martha Berntsen.

Fylke

Akershus

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.