Gravdalen – merking og skilting av gammel skolevei

Prosjekteier

GRAVDALEN VENNEFORENING

Tildelt sum

7500

Om prosjektet

Merke og skilte den gamle skoleveien. Det var skolevei for barn fra 8 husmannsplasser, hvor barna brukte ca 1,5 time hver vei til skolen.

Det må skiltes etter regler fra Den norske turistforeningen.

Over våte områder så må det lages klopper (bruer).

Skiltene skal lages på Kjelle videregående skole, og Mangenfjellet Turlag skal utføre merkingen og skiltingen på dugnad.

Når prosjektet med merking/ skilting er ferdig, skal den gamle skoleveien også være skiløype, så plassen kan besøkes om vinteren.

Område

Byggeprosjekt

Fylke

Akershus

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Byggeprosjekt

Utvikling av Trontoppen med turstier, infotavler og skilting

TRONFJELL OPPLEVELSER
500000

Les om Utvikling av Trontoppen med turstier, infotavler og skilting

Ballbinge i Eivindvik

EIVINDVIK IDRETTSLAG
226268

Les om Ballbinge i Eivindvik

Ferdigstillelse av Kino på Holmlia

BARNE- OG UNGDOMSSENTERET PÅ HOLMLIA AS
436000

Les om Ferdigstillelse av Kino på Holmlia

Innleggen parkering.

BØ TURLAG
50000

Les om Innleggen parkering.

Frilufts- og aktivitetsområde ved Jostedal samfunnshus

JOSTEDAL BYGDELAG
160000

Les om Frilufts- og aktivitetsområde ved Jostedal samfunnshus

Blåbærhaugen Sykkelpark

HARSTAD CYKLEKLUBB (HCK)
500000

Les om Blåbærhaugen Sykkelpark