Habil

Prosjekteier

MØRE OG ROMSDAL RØDE KORS

Tildelt sum

840250

Om prosjektet

Habil vil primært legge til rette for at etniske minoriteter i Møre og Romsdal oppnår den avgjørende mengdetrening bak rattet som øker deres sjanser for anskaffelse av norsk førerkort. Prosjektet vil sørge for at målgruppa tilegner seg kompetansen, kulturforståelsen og mestringen de trenger for å kunne være «habile sjåfører».
Dette er viktig fordi for lite mengdekjøring fører til flere ulykker. Alternativet til mengdekjøring for denne gruppen er pr i dag det illegale markedet, såkalte L-skoler eller at øvelseskjøring for denne gruppa skjer i regi av kun kjøreskoler, noe som er svært kostbart og derfor en stor økonomisk belastning for ei gruppe som ofte er vanskeligstilt økonomisk. Dermed får de ikke førerkort grunnet økonomi

Habil ønsker også å legge til rette for å kunne dele det vi har tilegnet oss i dette pilotprosjektet, slik at en kan få en økning i dette tilbudet også utenfor Møre & Romsdals grenser.

Område

Sosial inkludering og mangfold

Fylke

Møre og Romsdal

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Sosial inkludering og mangfold

AV1 kan motvirke sosial isolasjonLes om AV1 kan motvirke sosial isolasjon

Flerkulturelle aktivitetskvelder.

NESODDEN RØDE KORS
37000

Les om Flerkulturelle aktivitetskvelder.

Uniformasanskaffelse

ROMERIKE DRILLKORPS
37013

Les om Uniformasanskaffelse

Nytt anlegg for belysning i 2 utstillingsrom på Aur Prestegård

AURSKOG HØLAND KUNSTFORENING
20000

Les om Nytt anlegg for belysning i 2 utstillingsrom på Aur Prestegård

Fargespill Østfold – etablering av Fargespillgruppe i Fredrikstad

FARGESPILL ØSTFOLD
300000

Les om Fargespill Østfold – etablering av Fargespillgruppe i Fredrikstad

Kontingentkasser i Telemark

TELEMARK IDRETTSKRETS
500000

Les om Kontingentkasser i Telemark