Hellandsjøen BMX-sykkelbane

Prosjekteier

SVANA IDRETTSLAG

Tildelt sum

70500

Om prosjektet

Svana IL bygger en aktivitets park der det nå blir etablert en BMX-sykkelbane. vi etablerer banen i tilknytning med Svanem skole og barnehage, og del vil særlig gange barn og unge i nærmiljøet. I et folkehelseperspektiv vil et slikt anlegg være svært positivt og forbyggende tiltak for god fysisk og psykisk helse hos særlig barn og unge. et slikt prosjekt vil dessuten styrke Helandsjøen som lokalmiljø og øke attraktiviteten i området.

Fylke

Sør-Trøndelag

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.