Helsefremmende skoler i Nordland

Prosjekteier

Salten Friluftsrådv/ Salten Regionråd

Tildelt sum

1400000

Om prosjektet

Ved hver enkelt av de 80 grunnskolene i Vesterålen, Ofoten og i Bodø skal det gjennomføres et utviklingsarbeid som sikrer at samtlige elever opplever en helsefremmende hverdag. På bakgrunn av at alle kommuner på har fattet politiske vedtak om å utvikle helsefremmende skoler samt inngått avtale med Nordland Fylkeskommune om dette, tas det ved prosjektstart kontakt med skoleledelsen i kommunene som tilbys støtte i utviklingsarbeidet. I møtet med skoleledelse (skoleansvarlige, skolehelsetjenesten, rektorer, folkehelsekoordinatoren o.a.) presenteres prosjektet og kommunene/enkeltskolene kan velge mellom:

Alt. 1 : Å gjennomføre utviklingsarbeidet uten tett ekstern bistand
Alt. 2 : Å gjennomføre utviklingsarbeidet med tett ekstern bistand

Uansett hva grunnskolene velger skal skolen implementere anbefalte 10 kriterier for en helsefremmende grunnskole i løpet av et år.

Område

Aktivitetstilbud

Fylke

Nordland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Aktivitetstilbud

Innsatsteam for inkludering av alle barn i fritidsaktiviteter

Furuset Frivillighetssentral
150000

Les om Innsatsteam for inkludering av alle barn i fritidsaktiviteter

Aktiv på Sem – økt naturaktivitet og opplevelsesglede for alle!

STIFTELSEN NAKUHEL ASKER - LOKALT SENTER FOR NATUR KULTUR OG HELSE
340000

Les om Aktiv på Sem – økt naturaktivitet og opplevelsesglede for alle!

Oslo Baseball Camp

OSLO ALLIGATORS SOFT- OG BASEBALLKLUBB
70774

Les om Oslo Baseball Camp

Treningslokalet på Storselsøy

HESTMANNEN UNGDOMS- OG IDRETTSLAG
95000

Les om Treningslokalet på Storselsøy

Symjetilbod for utviklingshemma i Molde

MOLDE SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB
13000

Les om Symjetilbod for utviklingshemma i Molde

Lavterskeltilbud til personer med psykiske helseutfordringer

SANDNES VOLLEYBALLKLUBB
150000

Les om Lavterskeltilbud til personer med psykiske helseutfordringer