Hjelp til selvhjelp med studenten i sentrum.

Prosjekteier

STIFTELSEN FONTENEHUSET HØNEFOSS

Tildelt sum

7570

Om prosjektet

Fontenehuset Hønefoss er et lavterskeltilbud for mennesker som har, eller har hatt psykiske lidelser.I juni 2015 etablerte vi et arbeid- og studiesenter der vi tilbyr lesesalplasser og undervisning innenfor ulike arbeid-og studierelaterte emner. Fontenehuset Hønefoss støtter våre brukere i å nå deres yrkesmessige og utdanningsmessige mål ved å hjelpe dem til å utnytte ulike utdanningstilbud for voksne. 40% av studentene ved Høyskolene dropper ut av sine studier. Tall fra Shot, en nasjonal undersøkelse fra 2014 viser dette. Ca. 20 % av disse oppgir psykiske lidelser som årsak. Dette prosjektet henvender seg til studenter som sliter med utfordringer relatert til psykisk helse.Mange nye studenter innenfor vår målgruppe, finner det utfordrende å knytte sosiale relasjoner ved studiestart. Vi tilbyr en sosial læringsarena i et trygt og rusfrifritt miljø.

Fylke

Buskerud

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.