Hjertestarter som kan brukes året rundt på Skanken i Halten

Prosjekteier

HALTEN SLITARLAG

Tildelt sum

42475

Om prosjektet

Fiskeværet Halten ligger ytterst på Trøndelagskysten. Fiskeværet ble tidlig på nittitallet gitt i gave til en stiftelse som arbeider med formidling avhistorien om vår felles kyst kulturarv, og ikke minst vedlikeholder eiendomsmassen. Halten slitarlag er et frivillig lag som står for vedlikeholds dugnader og er med på å presentere anlegget for almenheten. Vi ser at vi trenger en beredskap ift. HLR. Dette er viktig når vi er der og ikke minst når de besøkende kommer til Halten.
Hjertestarteren vil være i vår eie men disponeres av Stiftelsen.

Fylke

Sør-Trøndelag

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.