Høylandet Frisbeegolfbane

Prosjekteier

IL HÅLLINGEN

Tildelt sum

150000

Om prosjektet

IL Hållingen ønsker å utarbeide et lavterskeltilbud som får flere i aktivitet, og som bruker naturen i nærområdet. Derfor vil vi lage en frisbeegolfbane. Frisbeegolf kan spilles av folk i alle aldre, og med ulike forutsetninger. Vi ønsker mangfold i aktivitetstilbudet i idrettslaget og denne banen er et fint tilskudd til innbyggere som ikke nødvendigvis har like stor interesse for ski og fotball.

Frisbeegolfbanen skal bygges langs traseen som brukes som skiløyper vinterstid. Sett bort ifra noe kvisting, er det derfor lite som må gjøres før banen kan tas i bruk. Selve designet av banen gjøres av DiscGolfPark. Ved å bruke profesjonelt banedesign forsikrer vi oss om at løypen er sikker og kan utfordre spillere på flere nivåer.

Ettersom det er få frisbeegolfbaner mellom Trondheim og Brønnøysund er målet å tiltrekke oss brukere fra hele regionen. Vi lager en bane med 18 hull for å bli en godkjent konkurransebane. Med turneringer bidrar vi til ytterlig aktivitet i anlegget.

Fylke

Nord-Trøndelag

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.