Hundremeterskogen – speiderområde ved eldresenter

Prosjekteier

MÆRE- OG SPARBU SPEIDERGRUPPE

Tildelt sum

45000

Om prosjektet

Området er tenkt bygd opp av speiderne selv, med støtte fra vokse ledere.
Vi vil vektlegge planlegging av speidermøter og dugnader der området benyttes til å bygge ulike tilbud.
– Gapahuken skal bli mulig å benytte også av rullestolbrukere
– I tillegg ønsker vi å skaffe 2- 4 utebenker som benyttes til gruppearbeid, men også som møteplass for eldre og unge.
– Området skal gjerdes inn, og vi ønsker å lage inngangsport.
– Området vil ha plenareal, for å kunne sette opp telt og overnatte.
– Og områder som beplantes med busker og trær
– Det er også ca 10 store grantrær på området, som vi ønsker å benytte til å lage hinderløype i høyden.

Vi fikk tillatelsen til Gapahuken i havn i juni, og vi vil først realisere gapahuken og benker, og lage et ryddig og trivelig område.

Fylke

Nord-Trøndelag

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.