Hvalstad Aktivitetspark

Prosjekteier

HVALSTAD IDRETTSLAG

Tildelt sum

390000

Om prosjektet

Det søkes om støtte til å bygge en morsom rullepark i betong, multiområde med basketkurv og håndballmål og et område for klatring og lek. I tillegg ønskes det å anlegge gode sosiale soner for tilskuere, foreldre og for sosiale møter (enkel tribune, grillplass etc.). Kommunen har stilt til disposisjon et område ved Hvalstad skole. Området brukes i dag av Hvalstad skole, tre nærliggende barnehager og Hvalstad idrettslag, og befinner seg i hjertet av Hvalstad. Området er i nærheten av Hvalstad transittmottak som er landets største transittmottak for enslige mindreårige asylsøkere, og som har et særs begrenset uteområde. Hvalstad skole er en av tre skoler i Asker kommune med tilrettelagt tilbud til barn med spesielle behov. Barna på denne avdelingen kommer fra hele Asker og det vil ha høy prioritet å designe rullebanen for rullestol. Prisgunstig klatre – og lekeområder med ulike fristativer, stokker etc.
Hvalstad IL og Asker kommune vil sammen være ansvarlig for drift, og vedlikehold

Fylke

Akershus

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.