HVIL PÅ TUR I HITRAS NATUR/

Prosjekteier

LHL HITRA

Tildelt sum

35500

Om prosjektet

Mange syke /handicapede trenger å hvile når de er på tur. Hitra har mange fine turløyper men lite muligheter for å sitte ned for denne gruppen. Mange turløyper vil da bli mer attraktive og det er enklere å få folk ut.

Fylke

Sør-Trøndelag

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.