Hybelkurs for unge diabetikere

Prosjekteier

DIABETESFORBUNDET NORDLAND

Tildelt sum

100000

Om prosjektet

Hvert år får over 300 barn under 15 år diabetes i Norge. Disse barna blir ungdommer, og ønsker som ungdommer flest å leve så normalt som mulig. De har lært seg å leve med diabetesen, lært seg å regulere insulinen og ta hensyn til lavt og høyt blodsukker.

Så kommer tilden man skal flytte hjemmefra, og etablere seg selv. Noen flytter tidlig på grunn av tilgjengelighet til videregående skoler, mens andre flytter når se skal på høyskole/universitet. Og noen venter til og med til dem er ferdig med utdannelse og klar for det selvstendige livet. Felles for alle er at man plutselig må forholde seg til mat på en helt annen måte. Da må all maten kjøpes og tilberedes selv. Fra tidligere har ofte foreldrene laget dette, passet på at det er riktig mengde, og at riktig mengde insulin blir satt. Sjeldent har ungdommene forholdt seg til pris på dette.

Når de da flytter på hybel og for seg selv, blir dette med kosthold ekstra viktig. Hva kan man kjøpe av billig diabetesmat? Og hva går raskt nok å t

Fylke

Nordland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.