Idrettsmat for alle

Prosjekteier

RISSA IDRETTSLAG

Tildelt sum

100000

Om prosjektet

Hovedaktiviteten i dette prosjektet blir å støtte og øke kunnskapen om hvorfor sunnere varer i kiosken er smart. Prosjektgruppa vil stå sentralt i dette arbeidet. Det er de som får hovedansvaret for å sørge for at deres klubber skriver under på intensjonsavtalene. Det må også rekrutteres medlemmer fra Leksvik og Vanvikan til prosjektgruppa. Prosjektgruppa blir i tillegg viktige ettersom vi er mange som kan tilby flere innsikt i prosjektet utenfor de lagene som er mest involvert. Vi kommer til å sende henvendelser til ti utvalgte klubber og spørre om de vil høre og lære mer om dette. Først vil vi ta klubber som ikke ligger under idrettslagene i kommunen vår, før vi personlig kontakter andre idrettslag på Fosen og i Trondheim.

Fylke

Nord-Trøndelag

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.