Idrettsmedisinske kurs for trenere og ledere i Opplandsidretten

Prosjekteier

OPPLAND IDRETTSKRETS

Tildelt sum

350000

Om prosjektet

Det overordnede prosjektet: «Det komplette idrettstilbudet i topp og bredde» har som hovedmål å skape et idrettsmedisinsk senter for idrett og fysisk aktivitet i Lillehammerregionen. Delmål tre er å bygge opp et miljø av helsearbeidere med både idrettsmedisinsk- og arrangementskompetanse. Vi har gjennom to avholdte seminarer ( se vedlegg) avdekket et betydelig behov for kompetansen.
Forebygging av skader og sunn idrett har hatt et stadig økende fokus. Gjennom prosjektet ønsker vi at utdannede idrettsmedisinske instruktører skal holde kurs for trenere og ledere i lokale idrettslag. Typiske temaer ved disse kursene vil kunne være: «Forebygging av fotballskader», «Respirasjonsproblematikk innen kondisjonsidretter» eller «spiseforsyrrelser». I tillegg er det ønskelig med en «adopsjonsordning» av noen sentrale personer fra lokale klubber via nettverket av skolerte helsearbeidere som ledd i kompetanseoverføringen til grasrota av idretten.

Fylke

Oppland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.