Infotavle og brygge for allmenheten

Prosjekteier

FISKERLY OG LANGODDEN VEL

Tildelt sum

7000

Om prosjektet

Infotavle som ikke er finansiert. Folkeoppkysning om kulturminner i dette populære turområdet langs Mjøsa til Langodden naturreservat. Brygge for utsettingsplass for myke vanntraffikanter som kano og kajakk, til fiskefangstmottak ved fiskekonkurranser, fiskeplass for rullestolbrukere og kortidsparkering for besøkbåter. Brygga vil også frigjøre mer plass på badeplassen og gjøre det mer trafikksikkert mht båttrafikken. Disse 2 tiltakene som er kostnadsberegnet til kr 27.000 er beregnet for allmenheten. Kommunen har gitt kr 5.000 i tilskudd. Alle offentlige og private tilltalser er gitt.

Fylke

Hedmark

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.