Inkludere aspirantar i Sande og Bygstad Skulemusikk.

Prosjekteier

SANDE OG BYGSTAD SKULEMUSIKK

Tildelt sum

30000

Om prosjektet

Vi har hatt 9 medlemmer i korpset siste halvåret. No august 2018, er det 7 aspirantar som har begynt, og desse ynskjer vi av heile vårt hjarte å behalde. Skulemusikken er også eit flott alternativ for dei som ikkje er interessert i idrett, eller dersom dei ynskjer supplement til andre aktivitetar.
Vårt prosjekt er å intensivere opplæringa for aspirantane dei næraste 2 månadene, for å få rask og god utvikling og dermed speleglede og auke sjansane drastisk for at dei held fram vidare. Å spele eit instrument krev øving over lenfe med dette, for å sikre at dei vil halde fram i Skulemusikken fordi dei faktisk får nok hjelp i starten. Vi ynskjer starte opp att med frukt i pausen på øvingane, slik vi hadde før. No er øvingane rett etter skulen, og foreldre har ikkje høve til å lever frukt fordi dei er på jobb.
1. Vi vil leige inn ekstra hjelp til opplæring no i starten.
2. Prosjekt med frukt i pausen slik vi hadde før.

Område

Kosthold

Fylke

Sogn og Fjordane

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Kosthold

Matopplevelser sammen med barn, eldre og flyktninger

NORDFOLD RØDE KORS
73000

Les om Matopplevelser sammen med barn, eldre og flyktninger

Mat, mennesker og miljø Bergen

MATSENTRALEN BERGEN
600000

Les om Mat, mennesker og miljø Bergen

Smart mat – folkehelse og kostholdsprosjekt

UNGE KOKKER
369500

Les om Smart mat – folkehelse og kostholdsprosjekt

Prosjekt1: Havregrøt for læring. Prosjekt 2: Brosjyre

SKAGE SOGN SANITETSFORENING
49000

Les om Prosjekt1: Havregrøt for læring. Prosjekt 2: Brosjyre

Proaktiv medl Sunn mat og videreføre sveis integrering av jenter

MEKKEGRUPPA AKTIVITETSSENTER LILLESAND
97000

Les om Proaktiv medl Sunn mat og videreføre sveis integrering av jenter

Bygdekvinner deler matgleder

ROGALAND BYGDEKVINNELAG
110000

Les om Bygdekvinner deler matgleder