Inkluderende svømmeopplæring barn og unge

Prosjekteier

RAUFOSS IDRETTSLAG SVØMMING

Tildelt sum

33179

Om prosjektet

3 svømmekurs á 12 undervisningstimer.
1) Kurs for barn og unge med funksjonsnedsettelser, herunder også innkjøp av FINIS undervisningsplattform barna kan stå på i den dype delen av bassenget under opplæringen.
2) 2 kurs for barn og ungdom med funksjonsnedsettelse, 1 for begge kjønn og 1 forbeholdt jenter.

Livreddende kunnskap som skal forhindre framtidige drukningsulykker blant våre innvandrerungdommer. Kurs for barn og ungdom med funksjonsnedsettelser vil inkludere disse i idretten og gi de muligheten til fysisk aktivitet i et miljø med mestring.

Raufoss IL Svømming er medlem i Norges Svømmeskole (NSF) og legger opp kursinnhold i tråd med deres kursmal og retningslinjer for faglig innhold.

Fylke

Oppland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.