Inkluderende Trønderidrett

Prosjekteier

Nord-Trøndelag Idrettskrets

Tildelt sum

50000

Om prosjektet

I Steinkjer har vi Skandinavias største og mest tilrettelagte friidretts hall. En unik mulighet til å sette igang aktiviteter for funksjonshemmede. Prosjektet har ambisjoner om å etablere omfattende og varige tilbud til funksjonshemmede og være en kompetanseressurs for idrettslag som ønsker å starte aktivitetstilbud til funksjonshemmede. I første fase ble det etablert Racerunning i samarbeid med Steinkjer friidrettsklubb. Dette har vært stor suksess og vi ønsker å jobbe for å styrke tilbudet og rekruttere flere på Steinkjer, og reise ut i fylket og engasjere flere idrettslag til å starte opp. Prosjektets neste fase har mål om å sikre kontinuerlig rekruttering og kompetanse i eksisterende tilbud. Prosjektet skal holde flere arrangement for at flere skal prøve idrettslige aktiviteter og lage en arena for å bygge sosiale relasjoner og tilhørighet. Målet er å få flere funksjonshemmede i aktivitet og forebygge sosial isolering. Integrering i ordinær klubbvirksomhet er også en viktig del.

Fylke

Nord-Trøndelag

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.