Inkludering av flyktninger og fremmedspråklige i Gjøvik kommune.

Prosjekteier

KITA RESSURS SENTER

Tildelt sum

9558

Om prosjektet

KITA har god kontakt med frivillighetsentralen og er en del av rådet for inkludering i kommunen. Vi har tilbud som også er rettet kun mot kvinner, som gir mange fra muslimsk kultur muligheten til å komme på våre aktiviteter. Vi ser at når vi får tak i mor, får vi tak i barna – og har muligheten til å påvirke holdninger positivt. Mange i fra KITA får sin første frivillighet, som de kan bygge videre på og mange syntes det er støttende, og kunne ha et tilbud å gå til som ikke regnes i regi av kommune, for å bevare folkehelse, sykdom eller annen aktivitet. Det er et sted hvor folk av ulik kultur om etnisk norsk eller fremmedkultur møtes til ulike aktiviteter som styrker det norske språk, engasjerer folk i lokalsamfunnet, og binder nye vennskap. Vi er der, å støtter når de har det vanskelig og inkluderer personer med en vanskelig fortid, og gir de ny sjanse til å bevise at de duger. Det kan være som med organisator, plass i styret eller som leder for en av våre grupper.

Fylke

Oppland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.