Inkludering for trygghet

Prosjekteier

SAMFUNNSSTIFTELSEN UNGDOM MOT VOLD

Tildelt sum

600000

Om prosjektet

En sentral fellesnevner for marginalisering, konflikter og kriminalitet er eksklusjon. Inkludering er derfor et viktig virkemiddel for trygghet for den enkelte og omgivelsene. Inkludering forutsetter imidlertid bevissthet og aktive valg. Aktive valg vil oppnås med utvikling av kommunikasjon- og konfliktforebyggende ferdigheter, og bidrar til styrking av mestring, selvtillit, identitet og tilhørighet til samfunnet. Prosjektet retter seg mot de som mangler og har behov for trygge og stimulerende samtalepartnere, herunder ungdom med kort botid i Norge. Tiltaket er derfor bevisstgjørende gruppesamtaler og individuell oppfølging blant målgruppen i samarbeid med våre formelle samarbeidspartnere, herunder 26 skoler (gs og vgs), politiet og friomsorgen. Varige forandringer vil være økt samfunnsdeltagelse, mindre konflikter og kriminalitet. Vi har i over 20 år mottatt støtte og annerkjennelse fra stat og kommune for vårt sosiale arbeid og gode resultater

Fylke

Akershus

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.