Inkluderings- og mestringsprosjekt for ungdom

Prosjekteier

FLATANGER RØDE KORS

Tildelt sum

50000

Om prosjektet

Etter at ungdomsgruppa i Flatanger Røde Kors ble etablert for vel et år siden, har interessen for gruppa vært stigende. Det kommer stadig flere til som ikke er med i andre aktiviteter i bygda, og dette viser at vi er i ferd med å lykkes med vårt mål om aktivisering av nye (passive) ungdomsgrupper. Men vi ser at det fortsatt er mange som faller utenfor og mangler tilbud.
Metode: Arrangere ettermiddags- og helgeturer samt flerdagsturer i sommerferien. Det skal øves i overlevelse i norsk natur, med overnatting ute både sommer og vinter.
Målgruppa har generelt lite utstyr, så vi satser på å skaffe utstyr som deltakerne kan låne.
Varige forandringer: Deltakerne vil ha fått nye venner, blitt tryggere på omgang med jevnaldrende og voksne, vil mestre livreddende – og annen førstehjelp, vil mestre overlevelse ute i norsk natur, vil være tryggere ved opphold på, i og ved vann, vil ha fått bedre psykisk og fysisk helse.

Fylke

Nord-Trøndelag

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.