Inne og ute

Prosjekteier

NES SKI

Tildelt sum

45000

Om prosjektet

Nes skianlegg har et arenabygg, denne kan benyttes til innendørs restutisjon, styrke og lek. men mangler enkle apperater som ribbevegg, matter, tjukass ol.

Fylke

Akershus

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.