inni anna

Prosjekteier

BYGDETRUPPEN TEATER

Tildelt sum

100000

Om prosjektet

Prosjektet «inni anna» startet opp som et ønske fra to unge jenter om å lage en teaterforestilling som kunne beskrive det de selv har slitt med og sliter med; angst og depresjon. Jentene begynte å skrive. Andre er nå kommet til etter at tanken om en forestilling er blitt til et konkret ønske. Vi i arbeidsgruppa er i startgropen av et større prosjekt som vi vil arbeide med i fire deler.
Del 1: Arbeidsgruppa retter seg mot fritidsklubber og kulturskolen i bygda og informerer om prosjektet. Dele egne opplevelser. Åpne opp for ungdom å knytte seg til prosjektet, som tekstskrivere og/eller som skuespillere.
Del 2: Utvikling av tekster, musikk og bilder.
Del 3: Forestillingsarbeid. Finne fysiske uttrykk gjennom dans og teaterarbeid. Her vil vi også knytte oss til en psykolog/helsearbeider/sosialarbeider.
Del 4: Opptredener på skoler, fritidsklubber, rådhus o.l.
Ungdom skal selv stå for tekst og for formidling. De voksne i arbeidsgruppa skal være tilretteleggere.

Fylke

Akershus

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.