Innkjøp av Bass klarinett

Prosjekteier

SØNDRE LAND SKOLEKORPS

Tildelt sum

20000

Om prosjektet

Søndre land skolekorps er et skolekorps i vekst. For å fortsette å bedrive med musikk av høy kvalitet og utvikle våre musikere er vi helt avhengig av en ny bass-klarinett. Dette er noe korpset ikke har råd til på sitt budsjett, og vi trenger hjelp. En ny bass-klarinett vil bety at de som spiller på den vil få betydelig større utfordringer samt lære enormt mye nytt, både om instrumentet, men også bruksområder. For resten av korpset er dette forskjellen på bra og ok framføring av et stykke. Det at korpset har en bass-klarinett vil være med på å heve kvaliteten på korpset og dets musikk, være med på å stimulere kulturlivet i kommunen, forhåpentligvis også være et trekkplaster til å få flere til å begynne hos oss. Dette er et prosjekt som korpset vil ha nytte av i mange år framover, her vil vi annslå ca. 20 år framover i tid. Det vil også kunne være med på å gjøre så ungene som er på å spille i korpset for et enda bedre innblikk i kulturlivet.

Fylke

Oppland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.