Innkjøp av kanoer – Land Fjellsportgruppe

Prosjekteier

LAND FJELLSPORTGRUPPE

Tildelt sum

103950

Om prosjektet

Land Fjellsportgruppe jobber for å øke aktivitetsnivået hos barn og unge i kommunen. Arbeidet vi har utført de siste 4 årene har ført til målbar økt aktivitet hos barn og unge. Vi har også nå en ny gruppe som har henvendt seg til oss, flyktiningene. Vi har mottak i kommunen samt en permanent plass for unge asylsøkere som har fått opphold. Det er ønskelig å integrere disse blant bygdas ungdom gjennom aktiviteter ute. Også bygdas unge etterspør aktiviteter på vann. Mange er redde for dette, og det er en viktig mestringsfølelse å kunne takle det å være ute i «båt» og komme seg frem for egen maskin.
Selv om vi har både Randsfjorden og flotte vannveier å padle på har det ikke vært flust av kanoer i kommunen, og dette har i mange år vært etterspurt. Det er kun Dokka VGS som har ett sett kanoer i svært dårlig forfatning. Disse lånes ikke bort, og da er det vanskelig å utvikle aktiviteter på dette. Gruppa har kompetanse i egene rekker for opplæring i bruk av kano.

Fylke

Oppland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.