Innkjøp av mobilt lydanlegg

Prosjekteier

ODDA SENIORDANSGRUPPE

Tildelt sum

5836

Om prosjektet

Seniordansen i Odda har omtrent 50 medlemmer, mens Trimgruppa i OTP har vel 100 medlemmer. Sittedansen har ca 10 deltakere- Alle lagene har som formål å aktivisere eldre i kommunen, og gjennom disse aktivitetene gi tilbud om helseforebyggende tiltak, både fysisk og psykisk, vi skaper aktive møtesteder for denne aldersgruppen, og gjennom lystbetont fysisk aktivitet skape nye sosiale arenaer for eldre mennesker.
Nå er det en gang slik at alderen ikke kommer alene, og selv om vi er mange svært så spreke, blir det vanskeligere og vanskeligere å høre det instruktørene sier, og behovet for et bærbart lydanlegg har blitt tydeligere og tydeligere.
Det er planen at disse tre aktiviteten skal bruke lydanlegget.

Fylke

Hordaland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.