Innkjøp av monitorer

Prosjekteier

RANDSFJORD SKYTTERLAG

Tildelt sum

55632

Om prosjektet

Randsfjord skytterlag har skytebaneanlegg med elektroniske skiver på 100 meter og 200 meter. Skytevbanene på 100 meter har 12 skiver, men skytterlaget har kun 8 monitorer på standplass som gjør at det kun kan skytes på 8 skiver samtidig. Ved å gå til innkjøp av 4 nye monitorer slik at kapasiteten øker fra 8 til 12 skiver, vil dette gi økt kapasitet både ved trening internt i laget og ved åpne stevner. Det er i hovedsak barn og unge som skyter på 100 meter og alle rekrutering foregår her. Samtidig gjennomføres treninger oppskyting til storviltprøve gjennom hver sessong som også vil få økt kapasitet.

Med økt kapasitet vil også dette gi bedre tilbud til nye skyttere og skytterlaget kan gjennomføre treninger og stevner med økt deltakelse.

Fylke

Oppland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.