Innkjøp av nyere løypemaskin

Prosjekteier

NES SPORTSKLUBB

Tildelt sum

500000

Om prosjektet

nes Sportsklubb Skigruppa ser at n¨værende løypemaskin stidg trenger mer reparasjoner. dette er kostnadskrevende og tærer på våre frivillige, som legger ned uttallige timer i å reparere maskina i tillegg til å kjøre opp løyper rundt om i vår lysløype og rundt om på bygda. Totalt løypenett er på 55 km. For at vi skal kunne opprettholde vårt tilbud om oppkjørte langrennsløyper, er det stort behov for en nyere maskin som er mere pålitelig enn vår nåværende maksin som er fra 1994 og som har gått over 10.000 timer. Vi ønsker å bruek våre frivillige til å legge til rette for vår aktivitet istedetfor å bruek sin tid til å reparere nåværende maskin. Med godt langrennsløypenett rundt omkring på bygda, ser vi at mange kommer seg ut i frisk luft og får mosjonert. Dette er viktig for at befolkningen i vårt nærmiljø skal trives og lokalmiljøet skal utvikle seg.
Vi ser at vi trenger ca. 1.000.000 – 1.200.000 for å få en nyere maskin som holder i mange år. Salgspris nåv. maskin kr. 50.000.

Fylke

Hedmark

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.