Innkjøp av nyere snøscooter og henger.

Prosjekteier

LUNNER RØDE KORS HJELPEKORPS

Tildelt sum

120000

Om prosjektet

Se vedlegg.

Fylke

Oppland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.